Rabaty i promocje

REGULAMIN RABATÓW I PROMOCJI

§ I DEFINICJE

1. Sprzedawca - Polskie Towarzystwo Rejestracji i Identyfikacji Zwierząt Sp. z o.o., BOK al. Hallera 140, 80-416 Gdańsk, NIP 583-308-10-54.
2. Klient - podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży, z wyłączeniem konsumentów tj. osób fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.mikroczipy.pl
4. Regulamin - regulamin sklepu Mikroczipy.pl.
5. Kod rabatowy – alfanumeryczny kod uprawniający Klienta do zniżki procentowej naliczanej od wartości zamówienia z wyłączeniem kosztów wysyłki.
6. Data ważności – data, do której można zrealizować Kod rabatowy Mikroczipy.pl.
7. Termin promocji - okres, w którym dana promocja obowiązuje.
8. Regulamin rabatów i promocji - niniejszy regulamin.

§ II WARUNKI OGÓLNE KODÓW RABATOWYCH

1. W ramach promocji lub indywidualnych ustaleń, Klienci Sklepu mogą uzyskać od Sprzedawcy Kody rabatowe do wykorzystania.
2. Kod rabatowy może być wykorzystany przy zakupie towarów nieobjętych innymi promocjami w Mikroczipy.pl.
3. Kod rabatowy nie podlega wymianie na gotówkę lub inne środki w całości i częściowo oraz nie może zostać zwrócony Sprzedawcy.
4. Kod rabatowy jest aktywny od momentu przekazania go Klientowi.
5. Otrzymany od Sprzedawcy Kod rabatowy jest jednokrotnego użytku.
6. Data ważności kodu rabatowego będzie każdorazowo określana w chwili jego przekazania Klientowi.

§ III ZASADY KORZYSTANIA Z KODÓW RABATOWYCH

1. Przekazanie Kodu rabatowego następuje mailowo na adres Klienta lub przez udostępnienie bezpośrednio w zakładce "Kupony" na jego koncie.
2. Korzystanie z otrzymanego Kodu rabatowego nie jest obowiązkowe. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego.
3. Aby skorzystać z Kodu rabatowego, należy wpisać go w odpowiednim polu podczas składania zamówienia.
4. Wpisanie Kodu rabatowego powoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przypisaną do Kodu rabatowego. .
5. Kody rabatowe mogą zostać wykorzystane tylko przez zarejestrowanych Klientów, posiadających konto w Sklepie, tj. po zalogowaniu się lub rejestracji.
6. Przy składaniu zamówienia bez rejestracji nie można skorzystać z Kodu rabatowego.
7. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą, a w zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.
8. W przypadku upływu terminu ważności Kodu rabatowego Sprzedawca może odmówić jego realizacji. Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego daty ważności.

§ IV WARUNKI OGÓLNE PROMOCJI W SKLEPIE MIKROCZIPY.PL

1. Sprzedawca może zorganizować czasową promocję obowiązującą w sklepie Mikroczipy.pl
2. Sprzedawca ustala Termin promocji, tj. okres, w którym promocja obowiązuje (liczba godzin lub dni).
3. Promocja może dotyczyć obniżki cenowej na konkretne produkty lub grupy produktów, lub kosztów wysyłki.
4. Informacja na temat obowiązującej promocji przekazywana jest Klientom poprzez wiadomości e-mail lub bezpośrednio na stronach Sklepu.
5. Udział w promocji mogą wziąć wyłącznie Klienci Sklepu.

- Mikroczipy.pl.